واقعیت مجازی

نمونه ای از اجرای وافعیت مجازی به صورت کاملا سه بعدی این نمونه طراحی به درخواست کارفرما قبل از اتمام پروژه ساخت و ساز برای انتخاب نوع متریال ها و المانهای مختلف در نظر گرفته میشود